Twee Antwerpse volksvertegenwoordigers op de beklaagdenbank


De strafrechtelijke vervolging voor activisme van Leo Augusteyns en Adelfons Henderickx (1918-1920)


in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

The prosecution of Leo Augusteyns (liberal member of Pariament) and Adelfons Henderickx (Christian Democrat member of Parliament) upon the accusation of collaboration with the Germans after World War I. Both were active in the promotion of Flemish emancipation during the war. Finally Augusteyns was acquitted, Henderickx condemned. The traditional inviolability of members of Parliament was ignored in both cases. An attempt is made to explain this apparent inequality.


Sections

References

12

 Requisitorium 15 november 1918, SDLA, B 1; Antwerpen, Rijksarchief, R 526, 272, notitie 4071.

13

 Bevel van arrest 15 november 1918, ALA, B 3; Antwerpen, Rijksarchief, M 38, 414, nr. 10.

21

 Bevel van arrest 15 november 1918, ALA, B 3; Antwerpen, Rijksarchief, M 38, 414, nr. 10.

22

 P.V. nr. 2095 15 november 1918, SDLA, C, 4. Van zowel het eerste als het tweede druk steekt nog een exemplaar in het strafdossier van Augusteyns: SDLA,5 en 6. Over deze drukken: D. Vanacker, Van activist (supra, n. 1), p. 498 en 527.

23

 P.V. 21, 25 en 29 november 1918, PDLA, 8, 3 en 5; Augusteyns aan Lebon 29 november 1918, ALA, B 3.

25

 Augusteyns aan Lebon 2 december 1918, ALA, B 3. In deze brief had Augusteyns het ­verkeerdelijk over ‘de heren’ van de ‘krijgsraad’ en hun ‘voorzitter’. In deze stand van de procedure kon het alleen gaan over een ‘gerechtelijke commissie’, bestaande uit de krijgsauditeur als voorzitter, twee militairen en een griffier.

28

 Augusteyns aan Lebon 2 december 1918: ALA, B 3. Van de tussenkomsten van Joseph ­Pholien in deze strafzaak zijn geen archiefdocumenten bewaard gebleven. Men vindt ze wel terug in de strafdossiers van andere Antwerpse activisten (bijv. Emiel Beeckman, Constant Gillis, Jules Hellemans, Hippoliet Manssens, Antoon Moortgat, Raphael Van de Velde en Lodewijk Verhees) die men toen strafrechtelijk vervolgde. Zij moeten dus ook in dat dossier zijn voorgekomen, maar zijn dus verloren gegaan.

34

 ODAH, p. 435-436 (17 november 1918); A. Van der Heyde, Drie jaren (supra, n. 2),, p. 5-9; Hof van Assises, (supra, n. 2) p. 57.

46

 PV ondervraging 24 december 1918, SDLA, C, 7.

47

 Lebon aan Lamproye 27 december 1918, SDLA, C, 28; Kopie in: ALA, B 3.

55

 PV ondervraging 30 januari 1919, SDLA, C 29.

56

 ODAH, p. 365 (25 april 1918) en 386 (25 juni 1918).

58

 PV ondervraging 30 januari 1919, SDLA, C 29.

59

 Augusteyns aan Lebon 25 februari 1919, ALA, B 3.

60

 Augusteyns aan Lebon 25 februari 1919, ALA, B 3. Gegevens over de inhoud van deze 15 voordrachten in: SDLA, C, 80-93 en D. Vanacker, Van activist, p. 499-501.

63

 PV ondervraging 24 februari 1919, SDLA, C, 35; Augusteyns aan Lebon 25 februari 1919, ALA, B 3.

64

 Augusteyns aan Lebon 25 februari 1919, ALA, B 3.

66

 PV ondervraging 24 februari 1919, SDLA, C 35.

68

 PV ondervraging 6 maart 1919, SDLA, C 41.

70

 Augusteyns aan Arents 13 maart 1917, SDLA, C 50 (exemplaar dat Arents bezorgde aan onderzoeksrechter Lamproye). Tweede exemplaar in ALA, B 7.

71

 PV ondervraging 13 maart 1919, SDLA, C, 48.

73

 PV getuigenverhoor 1 april 1919, SDLA, C 51. Oosterrieth bezorgde onderzoeksrechter Lamproye later een kopie van het proces-verbaal van die algemene vergadering: Kopie PV algemene vergadering 2 april 1917, SDLA, C 55 en 56.

74

 Ondervraging 3 april 1919, SDLA, C 57.

75

 Bevel van aanhouding 3 april 1919, SDLA, A 1, 1; Antwerpen, Rijksarchief, M 38, 414, nr. 10.

77

 Augusteyns aan Lebon 3 april 1919, ALA, B 3.

78

 Augusteyns aan Lamproye 16 april 1919, SDLA, C, 58.

79

 PV getuigenverhoor 26 april 1919, SDLA, C, 60.

80

 PV getuigenverhoor 26 april 1919, SDLA, C 62 en 63.

81

 PV getuigenverhoor 28 april 1919, SDLA, C, 64.

82

 PV getuigenverhoor 26 april 1919, SDLA, C 61. Meer over deze aanhouding van Hellemans en de tussenkomst van Augusteyns bij: D. Van Acker, Van activist (supra, n. 2), p. 489.

83

  PV getuigenverhoor 28 april 1919, SDLA, C, 65. Meer over deze wegvoering en terugkeer van Albers bij D. Van Acker, Van activist (supra, n. 2), p. 489 en ODLA, II, map 9.

88

 PV ondervraging 23 mei 1919, SDLA, C 75.

91

 Bevel van arrest 23 mei 1919, SDLA, B 3; ALA, B 8; Antwerpen, Rijksarchief, M 38, 414, nr. 10 en 415, nr. 27.

97

 PV ondervraging 11 juni 1919, SDLA, C 96.

99

 PV ondervraging 11 juni 1919, SDLA, C 96.

100

 Requisitorium 18 februari 1920, SDLA, C 104.

103

 Lebon aan Augusteyns 24 februari 1920, ALA, B 3.

105

 Augusteyns aan Lebon 28 februari 1920, ALA, B 3.

108

 P.V. getuigenissen 3 mei 1919, SDLA, C 66-73.

121

 Henderickx aan Augusteyns 31 mei 1919, ALA, B 8.

127

 Henderickx aan Augusteyns 4 juni 1919, ALA, B, 8.

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 8 8 1
Full Text Views 2 2 2
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0