Het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië 1819-1848, Portret van een vergeten rechtscollege, written by K. Briët, 2015


In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • 1

     Briët p. 103.

  • 2

     Briët p. 16.

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 35 31 2
Full Text Views 171 165 0
PDF Downloads 5 3 0