M.H. KOENEN, In luminis oras. De verklaringen voor optische problemen in Lucretius DRN IV en de antieke opvattingen over het zien en over spiegels. Rijksuniversiteit Leiden, 28 November 1995. Supervisors: P.H. Schrijvers, C.M.J. Sicking.

in Mnemosyne
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

M.H. KOENEN, In luminis oras. De verklaringen voor optische problemen in Lucretius DRN IV en de antieke opvattingen over het zien en over spiegels. Rijksuniversiteit Leiden, 28 November 1995. Supervisors: P.H. Schrijvers, C.M.J. Sicking.

in Mnemosyne

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 12 12 1
Full Text Views 13 13 11
PDF Downloads 4 4 1
EPUB Downloads 0 0 0