Researching the Dominant Religion: Anthropology at Home and Methodological Catholicism

in Method & Theory in the Study of Religion
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?

Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.

Help

 

Have Institutional Access?

Login with your institution. Any other coaching guidance?

Connect

Abstract

The article discusses methodological problems of researching the dominant religion by native anthropologists in a majority Catholic society. By presenting both ethnographic examples and scholarly publications on religion we point at a Catholic hegemonic frame in Poland, within which religion is interpreted. Such an approach results in treating Catholicism as the taken for granted denomination, and the Roman Catholic Church as a bearer of moral authority. Engaging critically with the existing scholarship we argue that in Poland one can speak of methodological Catholicism, connected to certain implicit assumptions: treating Catholic faith as a desirable norm, describing religiosity at large with Catholic vocabulary and measuring religiosity through the prism of the Church dogmas as opposed to inquiring about the ways Catholicism is lived as a religion.

Sections
References
 • BadoneEllen Religious Orthodoxy & Popular Faith in European Society 1990 Princeton N.J. Princeton University Press

 • BaniakJózef Parafia jako rzeczywistość wielowymiarowa [Parish as a Multidimensional Reality] 2003 Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BaniakJózef Desakralizacja kultu religijnego i Świąt Religijnych w Polsce: Studium Socjologiczne [Desacralizing of Religious Cult and Religious Holidays in Poland: A Sociological Study] 2007 Kraków Nomos

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BilligMichael Banal Nationalism 1995 1st edition. London Sage

 • BorowikIrena Odbudowywanie pamięci: przemiany religijne w Środkowo-Wschodniej Europie po upadku komunizmu [Rebuilding Memory: Religious Changes in Central and Eastern Europe after the Fall of Communism] 2000 Kraków Nomos

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BorowskiKarol H. The sociology of religion in modern Poland: A critical review. Sociological Analysis 1985 46 4 389 399

 • BourdieuPierre Masculine Domination 2001 Stanford, California Stanford University Press

 • BurdziejStanisław Socjologia postsekularna? [Postsecular sociology?] Studia Socjologiczne 2010 2 197 89 108

 • CanguilhemGeorges The Normal and the Pathological. 2007 5th edition. New York Zone Books

 • CannellFenella The Anthropology of Christianity 2006 Durham Duke University Press

 • CBOS Report Religijność Polaków w III RP [Religiosity of Poles in the 3rd Republic] 1999

  • Export Citation
 • CBOS Report Wiara i religijność Polaków dwadzieścia lat po rozpoczęciu przemian ustrojowych [Faith and Religiosity of Poles Twenty Years after the Beginning of System Transformation] 2009

  • Export Citation
 • CoffeyAmanda The Ethnographic Self 1999 London SAGE

 • CzarnowskiStefan Dzieła .kultura religijna wiejskiego ludu polskiego [Religious Culture of the Polish Rural Folk] 1958 Warszawa PWN

 • DavidsonJames D.FournierSuzanne C. Recent research on Catholic parishes: A research note Review of Religious Research 2006 481 72 81

 • DavieGrace Religion in Britain since 1945: Believing Without Belonging. 2003 2nd edition Oxford Blackwell

 • DaviesCharlotte A. Reflexive Ethnography 1999 London Routledge

 • FirlitElżbieta Parafia Rzymskokatolicka w polsce w okresie transformacji systemowej: (Studium socjologiczne) [Roman Catholic Parish in Poland during the Time of System Transformation] 1998 Warsaws Elipsa

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FoucaultMichel Abnormal 2003 1st edition. New York Picador

 • GrabowskaMirosława SułekA.KrzysztofN.WykaA. Wywiad w badaniu zjawisk “trudnych.” Przypadek polskiej religijności [Interview in research of difficult phenomena. The case of Polish religiosity] Poza granicami socjologii ankietowej [Beyond Questionnaire Sociology] 1989 Warszawa PTP 142 166

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GrabowskaMirosława GrabowskaM.SzawielT. Zjawiska religijne i kłopoty z ich badaniem [Religious phenomena and the problem with researching them] Religijność społeczeństwa polskiego lat 80: Od pytań filozoficznych do problemów empirycznych: Praca zbiorowa 2005 Warszawa Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GrabowskaMirosławaTadeuszSzawiel Religijność społeczeństwa polskiego lat 80: Od pytań filozoficznych do problemów empirycznych: Praca zbiorowa [Religiosity of Polish Society in The 1980s: From Philosophical Questions To Empirical Problems] 2005 Warsaw Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GramsciAntonio Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci 1998 London Lawrence and Wishart

 • HannC. The Anthropology of Christianity per se. Archives Européennes de Sociologie 2007 48 3 391 418

 • KaczmarekPiotr Kwestionariuszowe obrazy świata. Przypadek polskiej religijności [Qestionnaire vision of the world. The case of Polish religiosity] Kultura i społeczeństwo 2003 47 1 53 78

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KościańskaAgnieszka Modlitwa o tożsamość “w Polskim kręgu cywilizacyjnym”, Artmix 2004 6

 • KosełaKrzysztof Polak i katolik. Splątana tożsamość [A Pole and a Catholic. Entangled Identity] 2003 Warszawa Wydawnictwo IfiS PAN

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kubica-HellerGrażyna Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne eseje o Śląsku Cieszyńskim proza fotografia [Silesian and Protestant. Anthropological Essays about Cieszyn Silesia Prose Photography] 2011 Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ŁuczewskiMichał Czarnowski zabłądził w Zaciszu [Czarnowski got lost in Zacisze] Znak 2008 3 654 59 81

 • MarodyMirosławaMandesSławomir On functions of religion in molding the national identity of Poles. International Journal of Sociology 2006 35 4 49 68

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MichelPatrick Kościół katolicki a totalitaryzm [The Catholic Church and Totalitarianism] 1995 Warsaw Niezależna Oficyna Wydawnicza

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MilbankJohn Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason 1991 Cambridge, Mass., USA B. Blackwell

 • MortonJohn Anthropology at home in Australia Australian Journal of Anthropology 1999 10 3 243 258

 • NiedźwiedźAnna Obraz i postać: Znaczenie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej [Icon and Person: The Meaning of Virgin Mary from Częstochowa] 2005 Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OkelyJudith Anthropology and Autobiography 1992 London; New York Routledge

 • PasiekaAgnieszka Seven Ways to God: The Politics of Religious Pluralism in Rural Poland. 2012 Martin Luther University, Halle/Saale Ph.D. dissertation

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PeiranoMariza G. S. When anthropology is at home: The different contexts of a single discipline Annual Review of Anthropology 1998 27 1 105 128

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RiegelhauptJoyce WolfE. R. Popular anti-clericalism and religiosity in pre-1974 Portugal Religion Power and Protest in Local Communities 1984 Berlin, New York, Amsterdam Mouton 93 116

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RobbinsJoel What is a Christian? Notes toward an anthropology of Christianity Religion 2003 33 3 191 199

 • RogaczewskaMaria SzawielT. Czy “pokolenie JP2” zbuduje w Polsce społeczeństwo obywatelskie? Szanse i bariery [Will “JP2” build civil society in Poland? Chances and bareers] Pokolenie JP II: Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego 2008 Warsaw Wydawnictwo Naukowe Scholar

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SekerdejKinga A matter of taste. On a certain division within the Roman Catholic community in Poland. Paper presented at the conference Religious Hegemony and Religious Diversity in Eastern Europe: Postsocialism vis-à-vis the Longue Durée 2010 Halle/Saale Max Planck Institute for Social Anthropology

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siellawa-KolbowskaEwa SzawielT. Oaza jako przestrzeń doświadczenia mistycznego i społecznego [Oaza as a space for mystical and social experience] Pokolenie JP II: przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego 2008 Warsaw Wydawnictwo Naukowe Scholar 50 68

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SowińskiSławomir SzawielT. Kolumbowie wolności. Papieskie przesłanie o wolności jako dar i zadanie dla pokolenia JP2. [The Columbuses of liberty. Pope’s message on liberty as a gift and a task for the JP2 generation] Pokolenie JP II: przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego 2008 Warsaw Wydawnictwo Naukowe Scholar 134 141

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SzawielTadeusz Pokolenie JP II: Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego [ JP2 Generation: The Past and the Future of a Religious Phenomenon] 2008 Warsaw Wydawnictwo Naukowe Scholar

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TilesMary The Normal and pathological: The concept of a scientific medicine The British Journal for the Philosophy of Science 1993 44 4 729 742

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WilliamsRaymond Keywords. 2009 26th edition. New York Oxford Univ. Press

 • WolfEric Religion Power and Protest in Local Communities: The Northern Shore of the Mediterranean 1984 Berlin, New York, Amsterdam Mouton

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZałęckiPaweł Między triumfalizmem a poczuciem zagrożenia: Kościół Rzymskokatolicki w Polsce współczesnej w oczach swych przedstawicieli: Studium socjologiczne [Between Triumphalism and Feeling of being Endangered: The Roman Catholic Church in Contemporary Poland in the Eyes of its Representatives: a Sociological Study] 2001 Kraków Nomos

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZdaniewiczWitold Religijność Polaków 1991-1998: Praca zbiorowa [The Religiosity of Poles 1991-1998] 2001 Warszawa Pax

 • ZowczakMagdalena Biblia ludowa: Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej [Folk Bible: An Interpretation of Biblical Threads in Folk Culture] 2000 Wrocław Funna

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZowczakMagdalena Między tradycją a komercją [Between Tradition and Commerce] Znak 2008 3 654 31 44

Index Card
Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 79 76 3
Full Text Views 80 80 1
PDF Downloads 12 12 1
EPUB Downloads 0 0 0