De Tekst Van De Belijdenisgeschriften En Van De Liturgische Formulieren Der Nederlandse Hervormde Kerk

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
No Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

De aanleiding tot het hier volgende onderzoek 1) is de nog steeds levende vraag, of er een bepaalde vaststelling van de tekst der Liturgie door de Kerk heeft plaats gehad, zodat zij er een geautoriseerde uitgave van zou kunnen bezitten. Gedurende ruim drie eeuwen schijnt de textuele redactie dezer Formulieren eenvoudig door de drukkers gemaakt te zijn. Een geldige tekst der belijdenisgeschriften heeft de Nationale Synode van Dordrecht 1618-19 uitgegeven, waarbij echter dient opgemerkt, dat de tekst van de Catechismus daarbuiten is gebleven. In zake de Liturgische Formulieren heerst onzekerheid wat de vaststelling betreft.

De Tekst Van De Belijdenisgeschriften En Van De Liturgische Formulieren Der Nederlandse Hervormde Kerk

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Sections

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 10 10 0
Full Text Views 31 31 4
PDF Downloads 3 3 0
EPUB Downloads 0 0 0