H.A. ENNO VAN GELDER, Getemperde vrijheid. Een verhandeling over de verhouding van Kerk en Staat in de Republiek der Verenigde Nederlanden en de vrijheid van meningsuiting inzake godsdienst, drukpers en onderwijs gedurende de 17e eeuw. Historische Studies uitgegeven vanwege het Instituut voor Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XXVI. Wolters-Noordhoff N.V., Groningen 1972. 302 blz

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

H.A. ENNO VAN GELDER, Getemperde vrijheid. Een verhandeling over de verhouding van Kerk en Staat in de Republiek der Verenigde Nederlanden en de vrijheid van meningsuiting inzake godsdienst, drukpers en onderwijs gedurende de 17e eeuw. Historische Studies uitgegeven vanwege het Instituut voor Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XXVI. Wolters-Noordhoff N.V., Groningen 1972. 302 blz

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 4 4 1
Full Text Views 2 2 2
PDF Downloads 1 1 1
EPUB Downloads 0 0 0