Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966, samengesteld door mevrouw A.E. VAN BALEN-CHAVANNES, met indices van Mr. J.M. Rombach en mevrouw J.E.H. Rombach-de Kievid - Culturele Raad van Zuid-Holland, Delft 1972 - 310 blz. - Prijs: f 27,50

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
No Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966, samengesteld door mevrouw A.E. VAN BALEN-CHAVANNES, met indices van Mr. J.M. Rombach en mevrouw J.E.H. Rombach-de Kievid - Culturele Raad van Zuid-Holland, Delft 1972 - 310 blz. - Prijs: f 27,50

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 11 11 3
Full Text Views 13 13 5
PDF Downloads 3 3 0
EPUB Downloads 0 0 0