J. C. G. A. BRIELS, Zuidnederlandse Boekdrukkers en Boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630. Een Bijdrage tot de Kennis van de Geschiedenis van het Boek. Met in Bijlage bio- en bibliografische aantekeningen betr. Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters, etc., en andere documenten. Met een Voorrede van Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey.- B. de Graaf, Nieuwkoop 1974. Met 38 illustraties en 160 facsimiles van drukkersmerken. Linnen. xvi, 649 pp. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica VI). Prijs: f. 180,-

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
No Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

J. C. G. A. BRIELS, Zuidnederlandse Boekdrukkers en Boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630. Een Bijdrage tot de Kennis van de Geschiedenis van het Boek. Met in Bijlage bio- en bibliografische aantekeningen betr. Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters, etc., en andere documenten. Met een Voorrede van Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey.- B. de Graaf, Nieuwkoop 1974. Met 38 illustraties en 160 facsimiles van drukkersmerken. Linnen. xvi, 649 pp. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica VI). Prijs: f. 180,-

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 5 5 1
Full Text Views 36 36 22
PDF Downloads 3 3 0
EPUB Downloads 0 0 0