Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1973. Een documentenboek, onder redactie van A. F. MANNING, J. H. Roes, B. H. D. Hermesdorf, J-C. P. A. van Laarhoven en J. M. G. Thurlings, met medewerking van C. Ph. H. Reul en J. P. de Valk, met een Terugblik door L. J. ROGIER. Uitgeverij Ambo b.v., Bilthoven 1974. 495 blz

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1973. Een documentenboek, onder redactie van A. F. MANNING, J. H. Roes, B. H. D. Hermesdorf, J-C. P. A. van Laarhoven en J. M. G. Thurlings, met medewerking van C. Ph. H. Reul en J. P. de Valk, met een Terugblik door L. J. ROGIER. Uitgeverij Ambo b.v., Bilthoven 1974. 495 blz

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 4 4 3
Full Text Views 0 0 0
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0