ENGELINA PETRONELLA DE BOOY, De Weldaet der Scholen. Het plattelandsonderzewijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19 de eeuw. (Uitgave van de stichting Stichtse Historische Reeks, nr. 3.) Uitgeverij J. H. Gottmer, Haarlem 1977. XXIII + 374 blzz

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
No Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

ENGELINA PETRONELLA DE BOOY, De Weldaet der Scholen. Het plattelandsonderzewijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19 de eeuw. (Uitgave van de stichting Stichtse Historische Reeks, nr. 3.) Uitgeverij J. H. Gottmer, Haarlem 1977. XXIII + 374 blzz

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 8 8 2
Full Text Views 22 22 14
PDF Downloads 3 3 0
EPUB Downloads 0 0 0