Historische atlas van Limburg en aangrenzende gebieden. II. Serie: Kerkhistorische kaarten. (Kaart 2): Kerkelijke circumscriptie van (de tegenwoordige provincie) Limburg en de omliggende gebieden (1559-1801). Bewerkt door W. A. J. MUNIER. Voor de Stichting Maaslandse Monografieën uitgegeven door Van Gorcum, Assen/Amsterdam, 1976. Beschrijvend deel van 118 blz. in-8 .; prijs f 39,50. Afzonderlijke kaart in map van 62 X 48 cm. met brochure Opzet en verantwoording (16 blz. in-8vo); prijs f 17.50. ISBN 90 232 1398 X en ISBN 90 232 1443 9

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Historische atlas van Limburg en aangrenzende gebieden. II. Serie: Kerkhistorische kaarten. (Kaart 2): Kerkelijke circumscriptie van (de tegenwoordige provincie) Limburg en de omliggende gebieden (1559-1801). Bewerkt door W. A. J. MUNIER. Voor de Stichting Maaslandse Monografieën uitgegeven door Van Gorcum, Assen/Amsterdam, 1976. Beschrijvend deel van 118 blz. in-8 .; prijs f 39,50. Afzonderlijke kaart in map van 62 X 48 cm. met brochure Opzet en verantwoording (16 blz. in-8vo); prijs f 17.50. ISBN 90 232 1398 X en ISBN 90 232 1443 9

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 3 3 2
Full Text Views 0 0 0
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0