I. B. HORST, A. F. DE JONG en D. VISSER (red.), De Geest in het geding, opstellen aangeboden aan J. A. Oosterbaan ter gelegenheid van zijn af- scheid als hoogleraar. H. D. Tjeenk Willink (Alphen aan den Rijn), 1978. 308 blz

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
No Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

I. B. HORST, A. F. DE JONG en D. VISSER (red.), De Geest in het geding, opstellen aangeboden aan J. A. Oosterbaan ter gelegenheid van zijn af- scheid als hoogleraar. H. D. Tjeenk Willink (Alphen aan den Rijn), 1978. 308 blz

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 6 6 2
Full Text Views 9 9 4
PDF Downloads 5 5 0
EPUB Downloads 0 0 0