W. LUTJEHARMS, De Vlaamse opleidingsschool van Nicolaas de Jonge en zijn opvolgers (1875-1926), Brussel 1978. Reeks van historische studies uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging voor de Geschiedenis van het Belgisch Protestantisme no. 6. 126 blz. (niet in de handel, doch te bestellen door overschrijving van F. 18.- op postgirorekening 531258 t.n.v. W. Lutjeharms, Corsele, 9670 Horebeke, België)

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 5 5 2
Full Text Views 0 0 0
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0