JAN VAN RUUSBROEC, Boecsken der verclaringhe, uitgegeven door Dr. G. de Baere. Studiën en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, deel XX, 1, bezorgd door het Ruusbroecgenootschap. Lannoo, Tielt - E. J. Brill, Leiden. 196 blzz. 1981. Prijs: f 58,-. JAN VAN RUUSBROEC, Vanden seven sloten, ingeleid en uitgegeven door Dr. G. de Baere. Studiën en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, deel XX, 2, bezorgde door het Ruusbroecgenootschap. Lannoo, Tielt - E. J. Brill, Leiden. 304 blzz. 1981. Prijs: f 90,-

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
No Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

JAN VAN RUUSBROEC, Boecsken der verclaringhe, uitgegeven door Dr. G. de Baere. Studiën en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, deel XX, 1, bezorgd door het Ruusbroecgenootschap. Lannoo, Tielt - E. J. Brill, Leiden. 196 blzz. 1981. Prijs: f 58,-. JAN VAN RUUSBROEC, Vanden seven sloten, ingeleid en uitgegeven door Dr. G. de Baere. Studiën en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, deel XX, 2, bezorgde door het Ruusbroecgenootschap. Lannoo, Tielt - E. J. Brill, Leiden. 304 blzz. 1981. Prijs: f 90,-

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 11 11 4
Full Text Views 20 20 9
PDF Downloads 6 6 0
EPUB Downloads 0 0 0