ALPERTUS VAN METZ, Gebeurtenissen van deze tijd & Een fragment over bisschop Diederik I van Metz (De diversitate temporum & Fragmentum de Deoderico primo episcopo Mettensi), ingeleid, uitgegeven en vertaald door Hans van Rij, met medewerking van Anna Sapir Abulafia, Amsterdam (Verloren) 1980 (LIX + 132 blz.)

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

ALPERTUS VAN METZ, Gebeurtenissen van deze tijd & Een fragment over bisschop Diederik I van Metz (De diversitate temporum & Fragmentum de Deoderico primo episcopo Mettensi), ingeleid, uitgegeven en vertaald door Hans van Rij, met medewerking van Anna Sapir Abulafia, Amsterdam (Verloren) 1980 (LIX + 132 blz.)

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 11 11 7
Full Text Views 17 17 12
PDF Downloads 9 9 7
EPUB Downloads 0 0 0