H. OLDENHOF, Huis en baken. De kerk van Sint Michaël te Harlingen. Harlingen z.j. 96 pp. (Te verkrijgen door overmaking van f 25.- op gironr. 85 74 22 t.n.v. G. Voskuilen te Harlingen, of afgehaald aan de pastorie, Zuiderhaven 77, voor f 20.-)

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

H. OLDENHOF, Huis en baken. De kerk van Sint Michaël te Harlingen. Harlingen z.j. 96 pp. (Te verkrijgen door overmaking van f 25.- op gironr. 85 74 22 t.n.v. G. Voskuilen te Harlingen, of afgehaald aan de pastorie, Zuiderhaven 77, voor f 20.-)

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 2 2 1
Full Text Views 0 0 0
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0