Apostolische Vaders 2. Brief van Barnabas. Fragmenten van Papias. Brief aan Diognetus (met fragmenten uit de prediking van Petrus). Apologie van Quadratus. Pastor van Hermas. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Dr. A. F. J. Klijn, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen, 1983, 250 pp. Prijs f 32,50. ISBN 90 242 2251 6

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Apostolische Vaders 2. Brief van Barnabas. Fragmenten van Papias. Brief aan Diognetus (met fragmenten uit de prediking van Petrus). Apologie van Quadratus. Pastor van Hermas. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Dr. A. F. J. Klijn, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen, 1983, 250 pp. Prijs f 32,50. ISBN 90 242 2251 6

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 2 2 1
Full Text Views 2 2 2
PDF Downloads 3 3 3
EPUB Downloads 0 0 0