LUC. DE GRAUWE, De Wachtendonckse Psalmen en Glossen. Een lexikologisch-woordgeografische studie met proeve van kritische leestekst en glossaria, I Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent 1979, II Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent 1982. LIV + 592 blzz

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

LUC. DE GRAUWE, De Wachtendonckse Psalmen en Glossen. Een lexikologisch-woordgeografische studie met proeve van kritische leestekst en glossaria, I Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent 1979, II Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent 1982. LIV + 592 blzz

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 3 3 1
Full Text Views 5 5 3
PDF Downloads 4 4 1
EPUB Downloads 0 0 0