Moderne Devotie. Figuren en Facetten. Tentoonstelling ter herdenking van het sterfjaar van Geert Grote 1384-1984. Catalogus. Nijmegen, Katholieke Universiteit 1984. Uitgeverij Alfa, Nijmegen. Prijs: f 25,-

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Moderne Devotie. Figuren en Facetten. Tentoonstelling ter herdenking van het sterfjaar van Geert Grote 1384-1984. Catalogus. Nijmegen, Katholieke Universiteit 1984. Uitgeverij Alfa, Nijmegen. Prijs: f 25,-

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 5 5 3
Full Text Views 36 36 15
PDF Downloads 4 4 1
EPUB Downloads 0 0 0