Bourostoffen voor een woordarchief van de Nederlandse taal - Corpus van middel-nederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) uitgegeven door Maurits Gysseling m.m.v. en van woordindices voorzien door Willy Pijnenburg. Reeks II: Literaire handschriften, deel 6, Sinte Lutgart, Sinte Kerstine, Nederrijns moraalboek - Martinus Nijhoff, Leiden 1987 - XXII + 570 blz

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Bourostoffen voor een woordarchief van de Nederlandse taal - Corpus van middel-nederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) uitgegeven door Maurits Gysseling m.m.v. en van woordindices voorzien door Willy Pijnenburg. Reeks II: Literaire handschriften, deel 6, Sinte Lutgart, Sinte Kerstine, Nederrijns moraalboek - Martinus Nijhoff, Leiden 1987 - XXII + 570 blz

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 6 6 3
Full Text Views 5 5 3
PDF Downloads 3 3 1
EPUB Downloads 0 0 0