P. BANGE, Spiegels der christenen. Zelfreflectie en ideaalbeeld in laat-middeleeuwse moralistisch-didactische traktaten. Middeleeuwse Studies, band II. Publikaties van het Centrum voor Middeleeuwse Studies Katholieke Universiteit Nijmegen, 1986 - 323 blz

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

P. BANGE, Spiegels der christenen. Zelfreflectie en ideaalbeeld in laat-middeleeuwse moralistisch-didactische traktaten. Middeleeuwse Studies, band II. Publikaties van het Centrum voor Middeleeuwse Studies Katholieke Universiteit Nijmegen, 1986 - 323 blz

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 6 6 5
Full Text Views 0 0 0
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0