In de schaduw van de eeuwigheid. Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan prof dr. A. H. Bredero, onder redactie van N. Lettinck en J. J. van Moolenbroek. Hes Uitgevers, Utrecht, 1986. ISBN 90 6194 116 4. 319 blz. Geïll. F. 52.20

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 3 3 1
Full Text Views 0 0 0
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0