KEES VAN HOUTEN en MARINUS KASBERGEN, Bach en het getal. Een onderzoek naar de getallensymboliek en de esoterische achtergronden hiervan in het werk van johann Sebastian Bach (Zutphen 1985, 19862)

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?



Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.



Help

Have Institutional Access?



Access content through your institution. Any other coaching guidance?



Connect

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

KEES VAN HOUTEN en MARINUS KASBERGEN, Bach en het getal. Een onderzoek naar de getallensymboliek en de esoterische achtergronden hiervan in het werk van johann Sebastian Bach (Zutphen 1985, 19862)

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 6 6 2
Full Text Views 17 17 9
PDF Downloads 3 3 1
EPUB Downloads 0 0 0