A. Th. van Deursen, De eeuw in ons hart. Negenentwintig opstellen over geschiedenis, geschiedschrijving en geschiedbeleving, Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 1991

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
No Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

A. Th. van Deursen, De eeuw in ons hart. Negenentwintig opstellen over geschiedenis, geschiedschrijving en geschiedbeleving, Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 1991

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 12 12 5
Full Text Views 9 9 3
PDF Downloads 3 3 0
EPUB Downloads 0 0 0