Heiko A. Oberman, Initia Calvini: The Matrix of Calvin's Reformation, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Mededelingen van de Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, 54 no.4, Noord-Hollandsche, Amsterdam/New York/Oxford/Tokyo 1991, 43 pp

In: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Author: C. de Jonge
View More View Less

Purchase instant access (PDF download and unlimited online access):

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 54 16 4
Full Text Views 65 1 0
PDF Downloads 7 2 0