RJ. van Elderen, Toekomst voor Israël: een theologie-historisch onderzoek naar de visie op de bekering der Joden en de toekomst van Israël bij Engelse protestanten in de periode 1547-1670, tegen de achtergrond van hun eschatologie, dissertatie-uitgeverij Mondiss, Kampen 1992, 314 blz., f39,75. ISBN 90-5337-013-7

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

RJ. van Elderen, Toekomst voor Israël: een theologie-historisch onderzoek naar de visie op de bekering der Joden en de toekomst van Israël bij Engelse protestanten in de periode 1547-1670, tegen de achtergrond van hun eschatologie, dissertatie-uitgeverij Mondiss, Kampen 1992, 314 blz., f39,75. ISBN 90-5337-013-7

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 5 5 3
Full Text Views 2 2 2
PDF Downloads 2 2 2
EPUB Downloads 0 0 0