J.P. de Valk, Rorneinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831. Deel IV Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1831; Eerste band: Chronologische lijst van documenten; Tweede band: Archieven, overzichten en indices, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 's-Gravenhage, 1991. XXVII + 773 en 439 blz. (Rijks Geschiedkundige publicatiën, Grote Serie 215 en 216) ISBN 90-5216-027-9 en 90-5216-028-7

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

J.P. de Valk, Rorneinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831. Deel IV Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1831; Eerste band: Chronologische lijst van documenten; Tweede band: Archieven, overzichten en indices, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 's-Gravenhage, 1991. XXVII + 773 en 439 blz. (Rijks Geschiedkundige publicatiën, Grote Serie 215 en 216) ISBN 90-5216-027-9 en 90-5216-028-7

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 2 2 1
Full Text Views 0 0 0
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0