M.H. de Lang, De opkomst van de historische en literaire kritiek in de synoptische beschouwing van de evangeliën van Calvijn (1555) tot Griesbach (1774). Doctoral dissertation. Leiden, 1993. Pp. 335. English summary. ISBN 90-9005-838-9. NLG. 50.00

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

M.H. de Lang, De opkomst van de historische en literaire kritiek in de synoptische beschouwing van de evangeliën van Calvijn (1555) tot Griesbach (1774). Doctoral dissertation. Leiden, 1993. Pp. 335. English summary. ISBN 90-9005-838-9. NLG. 50.00

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 6 6 2
Full Text Views 2 2 2
PDF Downloads 2 2 2
EPUB Downloads 0 0 0