Jan-Paul Heering, Hugo de Groot als apologeet van de christelijke godsdienst. Een onderzoek van zijn geschrift De veritate religionis christianae (1640), Pasmans Offsetdrukkerij BV 's-Gravenhage 1992, 274 bldz

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Jan-Paul Heering, Hugo de Groot als apologeet van de christelijke godsdienst. Een onderzoek van zijn geschrift De veritate religionis christianae (1640), Pasmans Offsetdrukkerij BV 's-Gravenhage 1992, 274 bldz

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 4 4 2
Full Text Views 14 14 10
PDF Downloads 3 3 1
EPUB Downloads 0 0 0