Jan Zwemer, In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw, De Groot Goudriaan Kampen. 2e druk, 1993. 510 blz. ISBN 90-6140-313-8; Jan Zwemer. Het gevaar van het hellend vlak. De Gereformeerde Gemeenten en de SGP in historisch perspectief. De Groot Goudriaan Kampen. 1994. 158 blz. ISBN 90-6140-349-9

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 2 2 1
Full Text Views 2 2 2
PDF Downloads 1 1 1
EPUB Downloads 0 0 0