Geertruida de Moor, Verborgen en geborgen. Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (1261-1574), Middeleeuwse studies en bronnen XLII (Verloren, Hilversum 1994) 735 blz. ISBN 90-6550-266-1. ISSN 0929-9726

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Geertruida de Moor, Verborgen en geborgen. Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (1261-1574), Middeleeuwse studies en bronnen XLII (Verloren, Hilversum 1994) 735 blz. ISBN 90-6550-266-1. ISSN 0929-9726

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 5 5 4
Full Text Views 10 10 3
PDF Downloads 4 4 1
EPUB Downloads 0 0 0