De dynamiek van religie en cultuur. Geschiedenis van het Nederlands katholicisme, onder redactie van Mari Monteiro, Gerard Rooijakkers en Joost Rosendaal. Uitgeverij Kok Kampen (1993). 335 bldz. III. ISBN 90 242 6972 5

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
No Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

De dynamiek van religie en cultuur. Geschiedenis van het Nederlands katholicisme, onder redactie van Mari Monteiro, Gerard Rooijakkers en Joost Rosendaal. Uitgeverij Kok Kampen (1993). 335 bldz. III. ISBN 90 242 6972 5

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 10 10 3
Full Text Views 11 11 6
PDF Downloads 6 6 0
EPUB Downloads 0 0 0