Dr. P.N. Holtrop (redactie), ZGKN 100. Een bundel opstellen over de Zending van de Gereformeerde kerken in Nederland ter gelegenheid van de honderdjarige herdenking van de Synode van Middelburg 1896 [Uitgaven van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken, Kleine reeks 2], Kampen 1996, 200 pgs

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Dr. P.N. Holtrop (redactie), ZGKN 100. Een bundel opstellen over de Zending van de Gereformeerde kerken in Nederland ter gelegenheid van de honderdjarige herdenking van de Synode van Middelburg 1896 [Uitgaven van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken, Kleine reeks 2], Kampen 1996, 200 pgs

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 4 4 3
Full Text Views 12 12 9
PDF Downloads 3 3 3
EPUB Downloads 0 0 0