Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

Voor 1566 vinden we in Holland slechts weinig sporen van een georganiseerde min of meer reformatorische protestantse beweging. Toch ontplooide deze laatste zich in 1566 verrassend snel. Om iets meer van deze beweging te weten te komen, willen wij nagaan welke predikanten er een rol in speelden. Ter inleiding sprokkelen we de schaarse gegevens over protestantse activiteiten in de eerste helft van de jaren zestig bijeen. Omdat binnen Holland het noorden duidelijk een eigen patroon vertoont, behandelen we dit eerst.1 Naast de min of meer reformatorische protestanten waren er ook de doperse protestanten, die al vele jaren georganiseerde gemeenten kenden. Eigenlijk zouden wij dus steeds over 'niet-doperse protestanten' moeten schrijven, maar om stilistische redenen doen wij dat niet en- met excuses aan de doopsgezinden - noemen we deze 'niet-doperse protestanten' protestanten zonder meer.

Sections

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 5 5 4
Full Text Views 4 4 4
PDF Downloads 3 3 3
EPUB Downloads 0 0 0