K.G. VAN MANEN, Verboden en getolereerd. Een onderzoek naar lutheranen, lutheranisme en lutherse gemeentevorming in Gelderland ten tijde van de Republiek [Werken uitgegeven door Gelre 55]. Vertoren, Hilversum 2001, 494 pp. ISBN 9065506403. EUR 40

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

K.G. VAN MANEN, Verboden en getolereerd. Een onderzoek naar lutheranen, lutheranisme en lutherse gemeentevorming in Gelderland ten tijde van de Republiek [Werken uitgegeven door Gelre 55]. Vertoren, Hilversum 2001, 494 pp. ISBN 9065506403. EUR 40

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 12 12 2
Full Text Views 2 2 2
PDF Downloads 2 2 2
EPUB Downloads 0 0 0