Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914. Archiefwijzer van Romeinse archivalia, samengesteld door J.P. DE VALK. Eerste band: Chronologische lijst van documenten [Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 231]. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag 1996, xlii + 827 pp. ISBN 9052160805. Tweede band: Archieven, overzichten en indices [Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 232]. ING, Den Haag 1996, i + 632 pp. ISBN 9052160813

in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 13 13 1
Full Text Views 1 1 1
PDF Downloads 1 1 1
EPUB Downloads 0 0 0