Den Internationale Domstols Otteogtyvende Aar

in Nordic Journal of International Law
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

I Lobet af 1949 - Domstolens 28de Virkeaar - er der ydet vaegtige Bidrag til Rettens Praksis, dels gennem 2 Domsafgerelser i Korfu Kanal Sagen, dels gennem et Responsum om Erstatning for Skade, lidt i De Forenede Nationers Tjeneste.

Den Internationale Domstols Otteogtyvende Aar

in Nordic Journal of International Law

Sections

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 11 11 3
Full Text Views 4 4 2
PDF Downloads 3 3 1
EPUB Downloads 0 0 0