A Nordic Approach to Promoting Women’s Rights within International Law: Internal v. External Perspectives

In: Nordic Journal of International Law

This article explores whether there is a Nordic approach to women’s rights within international law, juxtaposing internal and external perspectives in order to identify dilemmas and remaining challenges. Recognition of the Nordic contribution to the drafting of the Convention on the Elimination of Discrimination against Women (cedaw) is contrasted with present day issues which complicate enjoyment of rights. The complexity of formulating a Nordic feminist foreign policy and the appointment of Nordic women as creators of international law is explored.

 • 9

  T. S. Dahl (ed.)‘Innledning til kvinneretten’ in Kvinnerett I (Universitetsforlaget Oslo 1985) p. 15.

 • 10

  A. Hellum‘Continuity and change in women’s law scholarship: Perspectives on women, gender and the law from above and below’/ ‘Kvinnerettslige utviklingslinjer: Forståelser av kvinner, kjønn og rett – nedenfra og ovenfra’Tidsskrift for kjønnsforskning (Idunn 2012) pp. 131–148; see also T. Svedrup ‘Folketrygden I kvinneperspektiv’ in A. Kjønstad (ed.) Folketrygden i støpeskjeen (1984); I. Ikdahl ‘Om rettsvitenskap og internasjonalisering: Fagutvikling ved kvinnerettsmiljøet i Oslo i perioden 1985–2013’ (37 1/144) Rettfærd (Jurist-og Økonomforbundets Forlag 2014) p. 101; K. Ketscher ‘Nogle udviklingslinjer i kvinderetten’ Normativa perspektiv: Festskrift til Anna Christensen (Juristforlaget Copenhagen 2000). jurk is available at: <https://jurk.no/> visited on 17 March 2016. See also J. Westerstrand Mellan mäns händer. Kvinnors rättssubjektivitet internationell rätt och diskurser om prostitution och trafficking (Uppsala University Uppsala 2008) presenting Swedish policies on prostitution to be representative of a contextual approach cited by E. Svensson ‘Is there a Future for Scandinavian Women’s Law’ in R. Nielsen and C. D. Tvarnø (eds.) Scandinavian Women’s Law in the 21stCentury (Djøf Copenhagen 2012) p. 27. See also E. M. Svensson et al. (eds.) På Vei: Kjønn og Rett I Norden (Makadam 2011); see also T. Baumbach ‘Hvor er kønnet i dansk strafferet?’ in Nielsen and Tvarnø ibid. p. 298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23

  Rehofsupra note 13 p. 96.

 • 28

  Rehofsupra note 13 pp. 276 and 280.

 • 32

  Hellumsupra note 19 p. 595.

 • 45

  Nousianen and Pentikäinensupra note 30 p. 586.

 • 85

  J. Nordberg‘Who’s Afraid of a Feminist Foreign Policy?’The New Yorker (15 April 2015) available at: <www.newyorker.com/news/news-desk/swedens-feminist-foreign-minister> visited on 17 March 2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 86

  N. Cohen‘Sweden’s feminist foreign minister has dared to tell the truth about Saudi Arabia. What happens now concerns us all’The Spectator (28 March 2015) available at: visited on 17 March 2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 88

  M. Sterio‘The Wallstrom Affair: Je Suis Margot’International Law Girls (27 March 2015) available at: visited on 17 March 2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 92

  G. Larsen‘Norge burde inspireres av Sveriges feministiske utenrikspolitikk’Dagbladet (19 May 2015) available at: <www.dagbladet.no/2015/05/19/kultur/debatt/kronikk/meninger/utenrikspolitikk/39232650/> visited on 17 March 2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 98

  S. Duyck‘Norway: The Debbie Downer of the Paris Climate Talks’The World Post (12 September 2015) available at: <www.huffingtonpost.com/sebastien-duyck/norway-the-debbie-downer-_b_8746932.html>; L. Kastner ‘Human-rights protections at risk in Paris climate talks’ The City Paper (4 December 2015) available at: <www.citypaper.com/blogs/the-news-hole/bcpnews-humanrights-protections-at-risk-in-paris-climate-talks-20151204-story.html> both visited on 17 March 2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 107

  N. Schmidt‘Oppnevnte mann til Kvinnekomité’Advokaten 21 March 2016 available at: <www.advokatbladet.no/2016/03/oppnevnte-mann-til-kvinnekomite/> visited 22 March 2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 109

  B. Bedont and K. Hall-Martinez‘Ending impunity for gender crimes under the International Criminal Court’Brown Journal of World Affairs (1999) p. 65.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 111

  Shamirsupra note 75.

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 175 154 15
Full Text Views 215 195 5
PDF Downloads 43 37 6