Lijst van bronnen betreffende de afschaffing van de slavernij in Nederlands West-Indië

in New West Indian Guide / Nieuwe West-Indische Gids

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Lijst van bronnen betreffende de afschaffing van de slavernij in Nederlands West-Indië

in New West Indian Guide / Nieuwe West-Indische Gids

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 49 49 25
PDF Downloads 7 7 1
EPUB Downloads 0 0 0