Marten Jan Bok (1958) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij werkte voor het Centraal Museum in Utrecht, de J. Paul Getty Art History Information Program en het Getty Center in Santa Monica (vs), het Rijksmuseum en de vakgroep kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij is co-auteur van monografieën over Pieter Saenredam (met Gary Schwartz) en Abraham Bloemaert (met Marcel Roethlisberger). In 1994 voltooide hij zijn in opdracht van NWO geschreven proefschrift Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700.

in Oud Holland – Journal for Art of the Low Countries
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Marten Jan Bok (1958) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij werkte voor het Centraal Museum in Utrecht, de J. Paul Getty Art History Information Program en het Getty Center in Santa Monica (vs), het Rijksmuseum en de vakgroep kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij is co-auteur van monografieën over Pieter Saenredam (met Gary Schwartz) en Abraham Bloemaert (met Marcel Roethlisberger). In 1994 voltooide hij zijn in opdracht van NWO geschreven proefschrift Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700.

in Oud Holland – Journal for Art of the Low Countries

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 28 28 6
Full Text Views 3 3 3
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0