Tijdens het zetten van dit artikel bereikt ons de droevige tijding, dat onze tachtigjarige medewerker La Cou pe de la ville overleden is. Niet alleen door zijn werk aan de Brusselsche Musea, waaraan hij bijna 35 jaar verbonden was, maar ook daarbuiten, zooals deze bijdrage bewijst, heeft Dr. JOSEPH DESTRÉE zich onverpoosd de Veere de 1546 met de studie van alle takken der kunst beziggehouden en door een groot aantal publicaties op het gebied van beeldhouwkunst, schilderkunst, tapisserieën, metaalwerk en miniaturen de kennis der Zuidpar JOS. DES TREE. Nederlandsche kunst verrijkt. Een woord van eerbiedige hulde zij hier aan zijn nagedachtenis gewijd. DE REDACTIE

in Oud Holland – Journal for Art of the Low Countries
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Tijdens het zetten van dit artikel bereikt ons de droevige tijding, dat onze tachtigjarige medewerker La Cou pe de la ville overleden is. Niet alleen door zijn werk aan de Brusselsche Musea, waaraan hij bijna 35 jaar verbonden was, maar ook daarbuiten, zooals deze bijdrage bewijst, heeft Dr. JOSEPH DESTRÉE zich onverpoosd de Veere de 1546 met de studie van alle takken der kunst beziggehouden en door een groot aantal publicaties op het gebied van beeldhouwkunst, schilderkunst, tapisserieën, metaalwerk en miniaturen de kennis der Zuidpar JOS. DES TREE. Nederlandsche kunst verrijkt. Een woord van eerbiedige hulde zij hier aan zijn nagedachtenis gewijd. DE REDACTIE

in Oud Holland – Journal for Art of the Low Countries

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 14 14 2
Full Text Views 40 40 0
PDF Downloads 4 4 0
EPUB Downloads 0 0 0