J. Klapwijk (redacteur), De eerste en tweede geschiedenis. Nagelaten geschrtften van Meijer C. Smit; met een nabeschouwing van S. Griffioen. (Amsterdam, Buijten en Schipperheijn 1987) 239 pp. ISBN 90 6064 528 6. f 34,50 (voor abonnees op de serie Verantwoording f 27,60).

in Philosophia Reformata
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

J. Klapwijk (redacteur), De eerste en tweede geschiedenis. Nagelaten geschrtften van Meijer C. Smit; met een nabeschouwing van S. Griffioen. (Amsterdam, Buijten en Schipperheijn 1987) 239 pp. ISBN 90 6064 528 6. f 34,50 (voor abonnees op de serie Verantwoording f 27,60).

in Philosophia Reformata

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 22 22 4
Full Text Views 8 8 6
PDF Downloads 3 3 1
EPUB Downloads 0 0 0