w. van der Kamp, Houvast aan het hemelruim, Een pleidooi voor de bijbelse opvatting dat de zon om de aarde draait, Kok, Kampen, 1985,203 pag. A. Keizer, Wetenschap in bijbels licht, Handleiding voor de grondslagen van wijsbegeerte en vakwetenschap, Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 1986, 396 pag.

in Philosophia Reformata
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Philosophia Reformata

International Philosophical Journal of Christianity, Science, and Society

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 4 4 1
Full Text Views 1 1 1
PDF Downloads 1 1 1
EPUB Downloads 0 0 0