De Oorspronkelijkheid En Actuele Betekenis Van H. Van Riessen Als Filosoof Van De Techniek

in Philosophia Reformata
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Verwijzend naar de Burndy Library conferentie in 1973 schrijft P.A. Kroes in de inleiding tot de ‘proceedings’ van de internationale conferentie over ‘Technische ontwikkeling en natuurwetenschap in de 19e en 20e eeuw’,1 dat tijdens de eerstgenoemde conferentie de meeste deelnemers van mening waren dat de opvatting van techniek als toegepaste wetenschap onjuist was. Technische produkten volgen niet zonder meer lineair uit de beschikbare natuurwetenschappelijke kennis. Een dergelijke zienswijze leidt bovendien snel tot de gedachte dat bij een autonome ontwikkeling van de natuurwetenschap, ook de techniek zich autonoom zou ontwikkelen. Echter, Kroes moet concluderen, dat ondanks alle moeite die men zich sindsdien heeft gegeven om de verhouding tussen techniek en natuurwetenschap te bestuderen en nader te bepalen, hierin bijzonder weinig vooruitgang is geboekt.

De Oorspronkelijkheid En Actuele Betekenis Van H. Van Riessen Als Filosoof Van De Techniek

in Philosophia Reformata

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 12 12 5
Full Text Views 9 9 6
PDF Downloads 3 3 1
EPUB Downloads 0 0 0