FROM RUSSIA WITH LOVE (FOR PLATO): REACTIE

in Philosophia Reformata
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Dr. W. Elgersma-Helleman heeft in een uitvoerig artikel haar reflecties naar aanleiding van mijn boek Geboeid door Plato vastgelegd. Het stuk bedoelt niet een recensie van het geschrift in kwestie te leveren, maar een bijdrage te zijn aan de discussie over Plato en het christelijk platonisme, gekleurd door de ervaringen van de schrijfster in Rusland, waar zij en haar echtgenoot doceren aan de Staatsuniversiteit van Moskou. Plato en de kerkvaders verdienen het, dat ze vanuit verschillende hoeken besproken en belicht worden. Maar dr. Elgersma had misschien toch liever geheel onafhankelijk haar eigen betoog moeten opzetten. Nu lijkt ze haar gedachten te ontwikkelen naar aanleiding van het werk van een andere auteur, zonder werkelijk in te gaan op de kwesties die die auteur had aangemerkt als de voor hem centrale punten.

FROM RUSSIA WITH LOVE (FOR PLATO): REACTIE

in Philosophia Reformata

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 19 19 3
Full Text Views 1 1 1
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0