K. van der Zwaag, Onverkort of gekortwiekt. Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie. Een systematisch-historische interpretatie van een ‘omstreden’ geloofsartikel. Heerenveen 1999: Groen. 617 pag. ISBN 9050309658.

in Philosophia Reformata
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

K. van der Zwaag, Onverkort of gekortwiekt. Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie. Een systematisch-historische interpretatie van een ‘omstreden’ geloofsartikel. Heerenveen 1999: Groen. 617 pag. ISBN 9050309658.

in Philosophia Reformata

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 15 15 8
Full Text Views 13 13 10
PDF Downloads 3 3 1
EPUB Downloads 0 0 0