Hartstocht en Rede (III, SLOT)

in Philosophia Reformata
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Diverse omstandigheden hebben het schrijven en verschijnen van het in jaargang 62 (1997), nr. 2 aangekondigde slotartikel vertraagd. Ook toen al uitte ik het voornemen de vier denkers die in het tweede artikel besproken waren nog even te groeperen. Zo�n korte groepering lijkt nu, na meer dan twee jaar, des te meer wenselijk. De vier besproken filosofen waren allen, zij het op uiteenlopende wijze, op zoek naar een nieuwe bepaling van de verhoudingen, � niet alleen tussen �Leidenschaft�� en �Vernunft��, maar ook tussen �Leidenschaft�� als in-zet � meer actief � en als �passio��, in de zin van �lijden��.

Philosophia Reformata

International Philosophical Journal of Christianity, Science, and Society

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 6 6 1
Full Text Views 0 0 0
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0