Bart Gijsbertsen en Jan Willem Kirpestein, De terugkeer van de mens. Uit de ban van het cartesiaanse denken. Essays over waarden en normen. Zoetermeer, 1999: Uitgeverij Boekencentrum. 239 pp. ISBN 9023904796.

in Philosophia Reformata
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Bart Gijsbertsen en Jan Willem Kirpestein, De terugkeer van de mens. Uit de ban van het cartesiaanse denken. Essays over waarden en normen. Zoetermeer, 1999: Uitgeverij Boekencentrum. 239 pp. ISBN 9023904796.

in Philosophia Reformata

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 9 9 2
Full Text Views 1 1 1
PDF Downloads 1 1 1
EPUB Downloads 0 0 0