Henk de Vries, Kwaliteitszorg zonder onbehagen. Praktische adviezen voor gebruik van ISO 9000 als uitkomst van een christelijk-filosofische analyse, met een woord vooraf door prof.dr.ing. T.W. Hardjono, directeur van het Instituut Kwaliteit, Duurzaamheid en Innovatie (KDI). Amsterdam/ Rotterdam 1999: Buijten & Schipperheijn/ KDI. 78 pp. ISBN 90-6064-989-3.

in Philosophia Reformata
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Henk de Vries, Kwaliteitszorg zonder onbehagen. Praktische adviezen voor gebruik van ISO 9000 als uitkomst van een christelijk-filosofische analyse, met een woord vooraf door prof.dr.ing. T.W. Hardjono, directeur van het Instituut Kwaliteit, Duurzaamheid en Innovatie (KDI). Amsterdam/ Rotterdam 1999: Buijten & Schipperheijn/ KDI. 78 pp. ISBN 90-6064-989-3.

in Philosophia Reformata

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 25 25 2
Full Text Views 23 23 0
PDF Downloads 9 9 0
EPUB Downloads 0 0 0