GNOSTISCHE SPIRITUALITEIT:DE GRIEKS-FILOSOFISCHE COMPONENT

in Philosophia Reformata
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Voor een goede beoordeling van het verschijnsel van de Gnostiek is het nodig rekening te houden met (A) de invloed van Philo van Alexandrië, (B) het geschrift Over de kosmos en (C) de filosofie van Aristoteles. In de moderne discussie zijn die drie factoren vaak verkeerd ingeschat.

GNOSTISCHE SPIRITUALITEIT:DE GRIEKS-FILOSOFISCHE COMPONENT

in Philosophia Reformata

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 14 14 5
Full Text Views 5 5 4
PDF Downloads 6 6 4
EPUB Downloads 0 0 0